25 Tháng Tám 2019 12:19 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > Giới thiệu

Giới thiệu về Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, trong quá trình xây dựng và phát triển có biến động do sáp nhập, phân lại địa giới hành chính cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Tuy có thời gian được sát nhập vào tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, rồi huyện Ngân Sơn, Ba Bể có thời kỳ được phân về trực thuộc tỉnh Cao Bằng


Tin Nổi Bật