10 Tháng Mười Hai 2018 10:31 CH Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Home > Giới thiệu

Giới thiệu về Công đoàn tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, trong quá trình xây dựng và phát triển có biến động do sáp nhập, phân lại địa giới hành chính cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Tuy có thời gian được sát nhập vào tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, rồi huyện Ngân Sơn, Ba Bể có thời kỳ được phân về trực thuộc tỉnh Cao Bằng


Tin Nổi Bật