22 Tháng Bảy 2019 7:18 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Công tác cơ sở

Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, toàn tỉnh có 66 công đoàn doanh nghiệp, trong đó 18 công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước với 2.305 đoàn viên; 48 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước với 2.258 đoàn viên.


NHÌN LẠI NĂM NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CNVCLĐ, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quán triệt sau sắc lời dạy của Bác và triển khai những văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của tổ chức Công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng, trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động


Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Cán bộ công đoàn (CBCĐ) là cán bộ quần chúng, đại diện cho người lao động, thường xuyên tham gia vào lĩnh vực quan hệ lao động, nhằm bảo đảm quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trước yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn

Công tác tư vấn pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, do đó Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn. Đến nay trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh có 01 Văn phòng Tư vấn pháp luật và 27 tổ tư vấn với 113 cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trong đó trình độ đại học 111/113 cán bộ


Tư vấn pháp luật: Hướng dẫn giải quyết chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Ngày 02/7/2014, Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh nhận được thư hỏi của Công đoàn Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng về số cán bộ, viên chức của 8 đội chiếu bóng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ lưu động tại các thôn, bản,


Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển

Cách đây 66 năm, khi Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang diễn ra quyết liệt, đầy hi sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng. Trước tình hình đó, ngày 11/6/1948, nhân dân cả nước đáp lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tin Nổi Bật