Chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN rất cấp thiết, trong thời điểm có nhiều phát sinh phức tạp tại một số KCN do CNLĐ bị kẻ xấu lôi kéo, kích động tham gia đập phá nhà xưởng, khiến nhiều DN phải tạm ngừng sản xuất.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu: LĐLĐ các tỉnh, TP; CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN khẩn trương, tập trung chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trong thời điểm này. Trước mắt, tuyên truyền vận động đoàn viên CĐ và CNLĐ không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết phát triển SXKD, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần phát huy vai trò của tổ CN tự quản ở các khu nhà trọ và lực lượng đoàn viên nòng cốt để chủ động nắm tình hình CNLĐ từ cơ sở, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng và phối hợp để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để đoàn viên CĐ và CNLĐ bị kích động, lôi kéo, có hành động manh động, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản của DN; đảm bảo SXKD bình thường của các DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu cán bộ CĐ và CNLĐ cần tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng, người sử dụng LĐ thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đỡ người lao động, hỗ trợ các DN sớm ổn định và trở lại hoạt động bình thường. Đối với những CNLĐ ở các DN trước mắt chưa thể tiếp tục sản xuất, chủ DN không có mặt để điều hành, chưa được giải quyết tiền lương tháng 4.2014, các cấp CĐ chủ động đề nghị, vận động chủ nhà trọ, tạm hoãn thu tiền nhà trọ; đề nghị cơ quan BHXH thực hiện trợ cấp thất nghiệp hoặc tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN còn đề nghị các cấp CĐ vận động đông đảo đoàn viên CĐ và CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ xã hội từ thiện TLV của Tổng LĐLĐVN phát động nhằm ủng hộ, động viên, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển của Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

nguồn: http://laodong.com.vn/