22 Tháng Bảy 2019 6:52 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > CÁC CHUYÊN ĐỀ  >  Tuyên giáo&Nữ công

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CNVCLĐ

Bùi Minh Thanh -  PCT LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

 

Tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về pháp luật an toàn giao thông (ATGT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động (CNVCLĐ) về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

(Hội nghị tuyên tuyền về Luật Giao thông đường bộ cho CNLĐ do LĐLĐ tỉnh tổ chức)

Xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng với các cấp, các ngành chức năng nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, hạn chế tai nạn giao thông và tình trạng vi phạm pháp luật TTATGT. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông. Hoạt động tuyên truyền được đổi mới nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng loại hình hoạt động ở cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của CNVCLĐ, công tác tuyên truyền gắn với công tác giáo dục, vận động với những việc làm cụ thể, thiết thực như: tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông thông qua các sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong hội nghị tập huấn, sinh hoạt công đoàn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, căng treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền,… Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong CNVCLĐ. Mặc dù với sự nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua nhưng hiệu quả chưa cao. Nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục chưa phù hợp, còn nặng về lý luận, chưa sát với yêu cầu cụ thể đa dạng của từng loại hình cơ sở, về cơ bản mới tập trung chủ yếu ở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và khu vực kinh tế nhà nước. Vẫn còn tình trạng CNVCLĐ vi phạm pháp luật an toàn giao thông, bị tai nạn giao thông, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông còn hạn chế.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trong CNVCLĐ, đặc biệt là thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, các cấp công đoàn trong tỉnh cần quan tâm triển khai tốt các nội dung cụ thể như sau:

  Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức, tính tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong đội ngũ CNVCLĐ thông qua việc tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật ATGT. Đặc biệt, làm giảm thiểu đến mức tối đa các vụ tai nạn giao thông, vi phạm hành lang, lòng lề đường liên quan đến CNVCLĐ, các vụ tai nạn có nguyên nhân từ rượu, bia.

Hai là, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua việc mở các lớp tập huấn, lồng ghép trong sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, sinh hoạt công đoàn để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy quy định, hướng dẫn thi hành về công tác bảo đảm TTATGT và vận động đoàn viên CNVCLĐ chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Ba là,  lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình hoạt động của công đoàn cơ sở, từng đối tượng vận động và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT trên cơ sở nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ,… góp phần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đội ngũ công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bốn là, công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT phải được gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm TTATGT./.

Các bài mới:
Các bài khác: