22 Tháng Bảy 2019 7:36 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ nhà giáo Ngành Giáo dục Bắc Kạn

Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cùng với nhiều nhiệm vụ giải pháp khác nhau thì việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước được ngành Giáo dục Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành đang ra sức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

 

Trong giờ học của cô và trò trường PTDT nội trú Na Rì

Các phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD&ĐT tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, nòng cốt là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác do ngành GD&ĐT và Công đoàn ngành phát động trong giai đoạn 2015-2020, 100% các đơn vị trong ngành đã phát động phong trào thi đua tại đơn vị, các cá nhân, tập thể đã đăng ký và hăng hái thi đua.

 Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Công đoàn giáo dục các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều hình thức thi đua. Động viên hàng nghìn lượt giáo viên tham gia thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh. Từ năm học 2015-2016 đến nay Sở GD&ĐT đã tổ chức các hội thi cấp tỉnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT các môn khoa học tự nhiên, Hội thi cán bộ quản lý giỏi bậc học mầm non, tiểu học, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS. Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm của giáo viên tiểu học, Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” bậc học mầm non; Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E -Learning cấp THCS và THPT. 7/8 phòng GD&ĐT tổ chức thi GVDG THCS cấp huyện, thành phố... tỉ lệ giáo viên xếp loại Giỏi qua các hội thị, cuộc thi đều đạt từ 70% trở lên .

Phối hợp tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tham gia “Trường học kết nối,” động viên cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc sáng kiến cải tiến; mỗi giáo viên đăng ký và thực hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tăng cường trao đổi, thảo luận các chủ đề, nội dung dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. (100% nhà trường đã kết nối Internet, trong đó 86,87% kết nối cáp quang; website và email giáo dục được triển khai rộng khắp; 100% các phòng GD&ĐT, các trường THCS, THPT trên địa bàn đã được cấp tài khoản trên hệ thống “truonghocketnoi.edu.vn”; 100% các trường trung học có ứng dụng CNTT trong dạy học; số giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học là 1.747 (tỷ lệ 83,55%); số tiết dạy có ứng dụng CNTT là 23.770 (THCS: 17.068, THPT: 6.702).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, trong toàn ngành đã có 222 nhóm nhà giáo và 1628 cá nhân đăng ký thực hiện. Phong trào thi đua này tuy mới được triển khai, song đã khơi lên trong các nhà trường không khí thi đua, khích lệ mỗi cá nhân, tập thể tìm tòi, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảng dạy. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các đơn vị đã có những giải pháp, sáng kiến đổi mới về công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập với những nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng và nhân rộng, phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương.

 Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai 5 nội dung phong trào đến CBNG&LĐ và học sinh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” ở mỗi cơ sở giáo dục.

Công tác thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ CBNG&LĐ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiều tấm gương giáo viên giỏi, nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời và khích lệ các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng phấn đấu, vươn lên. Nhiều nhà giáo được lựa chọn là điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành tham dự hội nghị biểu dương, gặp mặt toàn quốc (Ngành đã lựa chọn để thực hiện công tác truyền thông theo kênh của Tỉnh và Bộ GD&ĐT, Đợt 1: chọn cử được 11 CBGV tiêu biểu, trong đó có 01 nhà giáo được tỉnh lựa chọn tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; Đợt 2, các đơn vị đã giới thiệu được 8 nhà giáo. Lựa chọn 2 nhà giáo tiêu biểu năm 2017 đề nghị tham dự chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 do Bộ GD&ĐT tổ chức). Sơ kết phong trào thi đua yêu nước toàn ngành giai đoạn 2015-2017, Sở GD&ĐT đã khen thưởng cho 43 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và 25 học sinh đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2017. Đó là những tấm gương cán bộ, giáo viên vượt khó, hết lòng vì học trò, tận tâm, tận lực, đi đầu trong đổi mới quản lý, đổi mới dạy và học, có nhiều cải tiến, sáng kiến trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, luôn trau dồi phẩm chất, đạo đức, năng lực nghề nghiệp xứng đáng là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Để nghi nhận những cố gắng, thành tích của các tập thể và cá nhân trong ngành, hai năm học vừa qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân  được nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng bậc cao tương xứng theo quy định.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, toàn ngành xác định tiếp tục  động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nâng cáo chất lượng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh. Huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt trong học sinh, giáo dục tinh thần tự học và nghiên cứu khoa học cho học sinh, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hành thức thi đua cho phù hợp với điều kiện thực tế của ngành; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hăng hái tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh.

                                                                    Phan Ngọc Tuệ

                                                 Công đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn

Các bài mới:
Các bài khác: