22 Tháng Chín 2019 3:29 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Vi Văn Nghĩa

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Cách đây 133 năm (ngày 1/5/1886), những người công nhân ở Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!” Cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia và đã giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ. Về sau, này 1/5 trở thành ngày Quốc tế Lao động, ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội và cũng là ngày hội lớn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam.

Đối với Bắc Kạn, đây cũng là ngày tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng của công nhân viên chức lao động; là dịp để các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong tỉnh.

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vi Văn Nghĩa trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Nguyệt- đoàn viên công đoàn Trường THCS Phủ Thông (Bạch Thông) bị cháy nhà.

Hiện toàn tỉnh có 25.268 công nhân viên chức lao động, trong đó 11.844 nữ công nhân viên chức lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn 21.323 người, trong đó 19.273  sinh hoạt tại 743 công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các đoàn thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, người lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Theo đó, nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tiêu biểu như các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”;Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và PTNT” gắn với phong trào “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”… đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Qua đó, nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Riêng năm 2018 đã có 21 tập thể và 35 cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 02 tập thể và 04 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, Cờ thi đua và Bằng khen; 47 tập thể và 111 cá nhân được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Nội dung hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều chuyển biến theo hướng thiết thực như: Vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng, ban hành văn bản quy định thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động như nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, nâng lương; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả 688/689 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt tỷ lệ 99,85%; 37/48 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 77% (tăng 7% kế hoạch năm đề ra); 35/48 doanh nghiệp đã ký kết, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 72,9% (tăng 2,9% kế hoạch năm đề ra). Tiếp tục thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên”, trong năm LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 đơn vị, doanh nghiệp; tính đến nay nâng tổng số toàn tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác được với 17 đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh được hưởng ưu đãi, giảm giá theo tỷ lệ phần trăm tuỳ từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ từ 5 đến 35%; tổng số có 2.145 lượt đoàn viên, người lao động sử dụng dịch vụ, sản phẩm ưu đãi, với giá trị được hưởng lợi từ giảm giá 42,9 triệu đồng.

Các cấp công đoàn thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức lao động, chủ động phát hiện các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, chuyển gần 10.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo… với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Các hoạt động xã hội cũng được các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện như vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng, tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ "Quỹ Vì trẻ thơ", "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ gây ra... được trên 2 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ tỉnh vận động các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” được số tiền 354 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 03 nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền 65 triệu đồng…

Tuy nhiên, qua đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn cũng còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động ở một số công đoàn cơ sở chưa thực sự rõ nét. Việc chấp hành pháp luật ở một số doanh nghiệp chưa đầy đủ theo quy định nên còn tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động chưa thực hiện thường xuyên, nội dung còn dàn trải, hình thức chưa phù hợp nên chưa thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động, nhất là ở khu vực ngoài Nhà nước. Vẫn còn tình trạng công nhân lao động và một bộ phận công chức, viên chức chưa hiểu biết đầy đủ chủ trương, nghị quyết, chế độ chính sách về pháp luật lao động. Phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa có chiều sâu, còn mang tính hình thức. Việc triển khai thực hiện phân cụm, khối thi đua công đoàn gặp khó khăn. Chất lượng hoạt động của một số công đoàn chưa cao. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn; việc tổ chức đánh giá phân loại công đoàn cơ sở hằng năm ở một số đơn vị còn hình thức; công tác thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

Phát huy tinh thần đoàn kết của ngày Quốc tế Lao động 1/5, cùng với sự đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của toàn xã hội, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân viên chức lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019./.

Các bài mới:
Các bài khác: