22 Tháng Bảy 2019 6:35 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

LĐLĐ huyện Chợ Mới: Thực hiện tốt quy chế dân chủ sở cơ sở

Toàn huyện hiện có 76 công đoàn cơ sở với trên 1.500 đoàn viên, trong đó có 04 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và chủ doanh nghiệp triển khai xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả, đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp chuẩn bị khá chu đáo về nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đảm bảo nội dung và thời gian quy định, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân.

 

LĐLĐ huyện Chợ Mới dự Hội nghị cán bộ công chức Khối đoàn thể huyện năm 2018.

Qua đó, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Công đoàn, hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân lồng ghép nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho 155 cán bộ công đoàn cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng tư vấn pháp luật, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động tại 08 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị tại 04 đơn vị về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị với người sử dụng lao động khắc phục những tồn tại và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện luôn được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian và đạt 100% cơ quan, đơn vị. Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động đạt 75%. Tại Hội nghị thực hiện việc công khai về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp; công khai tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi xã hội; xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp; công đoàn ở doanh nghiệp tổ chức thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động như: Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ 100% học phí khi tham gia các khóa học nghề do công ty đào tạo; hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe, chi thưởng cuối năm… cho người lao động.

Các công đoàn cơ sở ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người lao động hiểu rõ mục đích của việc thực hiện dân chủ trước khi đi vào làm việc. Tùy theo tính chất công việc của từng doanh nghiệp mà công đoàn cơ sở đề nghị người sử dụng lao động quy định thêm những nội dung cần công khai liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, để người lao động biết như: Công khai đơn giá tiền lương, trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ do người lao động đóng góp; trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công khai tài chính hàng năm và các nội dung liên quan đến người lao động...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp vẫn còn mặt hạn chế như: Có doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thật sự quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chưa tổ chức được Hội nghị người lao động do công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, lao động. Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước để phối hợp cùng chủ doanh nghiệp tạo mối quan hệ hài hòa, gắn lợi ích các bên cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hương Giang - LĐLĐ huyện Chợ Mới

Các bài mới:
Các bài khác: