25 Tháng Tám 2019 11:25 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

                                                                Vi Văn Nghĩa
                                    Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

Năm 2017, mặc dù chịu tác động của nhiều khó khăn và thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, phong trào CNVC, LĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh đã bám sát các nội dung trọng tâm chương trình công tác của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh hiện có 25.976 CNVCLĐ, trong đó đoàn viên công đoàn 21.141 người; sinh hoạt tại 753 công đoàn cơ sở; thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức 4,5 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân của người lao động 3,5 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên, phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức công đoàn không ngừng nỗ lực nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

 

Đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Hoàng Thị Phượng, Giám đốc MobiFone tỉnh Bắc Kạn ký kết thỏa thuận hợp tác

Một trong những kết quả đạt được rất quan trọng của các tổ chức công đoàn tỉnh năm 2017 là các cấp công đoàn tổ chức vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, địa phương; tham gia góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện đại hội công đoàn các cấp... Phối hợp, tham gia cùng các ngành chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, nắm việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động tại 82 đơn vị, doanh nghiệp; tham gia tổ công tác liên ngành của tỉnh đôn đốc thu nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại 43 doanh nghiệp, thu nợ trên 300 triệu đồng. Các cấp công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng Hội nghị CBCC, VC; Hội nghị NLĐ, kết quả: 99,9% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 65%; tổ chức được 05 cuộc đối thoại; hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn được duy trì thực hiện, văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh và các tổ tư vấn pháp luật công đoàn các cấp tiếp nhận, trả lời 237 thư hỏi, tư vấn 475 lao động thông qua các hình thức: trả lời trực tiếp, gửi văn bản, trả lời qua điện thoại. Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 349 cuộc; kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn 366 cuộc; tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết 05 đơn khiếu nại, kiến nghị của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được các cấp công đoàn quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Hưởng ứng chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết thoat thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với 05 đơn vị; chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ về các phúc lợi, ưu đãi khi mua hàng, sử dụng dịch vụ. Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, chuyển, trao 4.827 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách... với số tiền trên 2,4 tỷ đồng, trao 1.000 chiếc cặp, 40 suất học bổng, 2 nghìn cuốn vở viết cho các cháu học sinh nghèo vượt khó; phối hợp xây dựng 01 phòng học và đổ bê tông sân trường Lủng Nhá, trường Mầm non thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; trao 100 suất quà cho nhân dân, học sinh xã Cao Thượng, huyện Ba Bể; hỗ trợ 74 triệu đồng xây dựng, sữa chữa 05 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng, nghiệm thu nhà công vụ trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể. Hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp công đoàn, đoàn viên người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ "Quỹ Vì trẻ thơ", "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ gây ra... kết quả vận động ủng hộ được trên 1,5 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh cho vay 616 triệu đồng từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 03 dự án, hỗ trợ tạo việc làm cho 19 hộ gia đình CNVCLĐ và Quỹ Vì nữ VNVCLĐ nghèo cho 38 nữ CNVCLĐ vay vốn để hỗ trợ, phát triển kinh tế gia đình.

 

Tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp công đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương đến đoàn viên, CNVCLĐ; trọng tâm tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam... LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài PT - TH tỉnh xây dựng, phát sóng 12 chuyên mục “Lao động và Công đoàn”; phối hợp với Báo Bắc Kạn đăng 22 bài viết, trên 200 tin, bài, ảnh, các văn bản định hướng và các nội dung tuyên truyền khác trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh...Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Hoạt động “Tháng Công nhân” được tập trung chỉ đạo, tạo sức lan tỏa từ cấp tỉnh đến cơ sở với các nội dung trọng tâm: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tuyên truyền phổ biến pháp luật; hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà cho CNVC, LĐ, vận động doanh nghiệp quan tâm nâng cao đời sống cho người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, tổ chức đối thoại doanh nghiệp. Giới thiệu 442 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng CSVN; có 87,1% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng đã được quan tâm đúng mức. Trong năm thành lập mới 06 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 208 đoàn viên. Giải thể 2 công đoàn ngành; 03 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 08 công đoàn Giáo dục huyện, thành phố. Cũng trong năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 889 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Công tác thi đua, khen thưởng do tổ chức công đoàn phát động và tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng được nâng cao. Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; "Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước"; "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí, chống các tệ nạn xã hội"... Các phong trào thi đua đã được cụ thể hoá nội dung cho phù hợp với ngành nghề và đặc điểm của từng đơn vị, gắn nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trực tiếp của CNVCLĐ. Kết quả năm 2017, có trên 86% CĐCS đạt công đoàn vững mạnh. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 29 tập thể, 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và các chuyên đề; xét đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội IX Công đoàn tỉnh... Tính đến ngày 31/12/2017: 98,64% công đoàn cơ sở; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

Với những thành tích đạt được, hy vọng trong năm 2018,  Công đoàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các bài mới:
Các bài khác: