22 Tháng Chín 2019 2:41 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Kết quả nổi bật của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018

Vi Văn Nghĩa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Bắc Kạn là tỉnh có ít công nhân viên chức lao động, toàn tỉnh hiện nay mới có trên 25.000 người đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó có 21.021 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 753 tổ chức công đoàn cơ sở. Tuy số lượng đoàn viên không đông, nhưng trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khắc phục khó khăn, triển khai tổ chức hoạt động và đạt một số kết quả đáng khích lệ.

 

Đồng chí Vi Văn Nghĩa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Luyến ở huyện Na Rì.

Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã nỗ lực cố gắng, chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tế hoạt động công đoàn. Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động được đặc biệt quan tâm thực hiện.

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân hằng năm có 99,86% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 61,4% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 39,56% doanh nghiệp xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động, chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% doanh nghiệp Nhà nước và 66% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, các bản thỏa ước có nhiều điều có lợi hơn cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm...

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 07 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh là những đơn vị cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi giảm từ 5% đến 20% cho đoàn viên và người lao động. Các hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm triển khai, đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn là lực lượng đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ xây dựng các loại quỹ.  Trong 5 năm, các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp các ngày lễ, tết với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 38 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm tình thương” cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 796 triệu đồng. Bên cạnh việc phối hợp cùng các doanh nghiệp tìm giải pháp ổn định việc làm cho người lao động, các cấp công đoàn triển khai trên 50 lượt dự án vay vốn, tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 900 công nhân viên chức lao động có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập bình quân 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn tiếp nhận, trả lời thư hỏi, tư vấn cho 4.775 lượt người về pháp luật lao động và Luật Công đoàn, duy trì và khai thác có hiệu quả trên 350 tủ sách pháp luật với trên 30.000 đầu sách tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tra cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật, tự bảo vệ mình trong các mối quan hệ lao động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân viên chức lao động được triển khai có hiệu quả, các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt, các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức học tập theo chuyên đề từng năm; đồng thời, xây dựng kế hoạch, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt công đoàn; tổ chức cho đoàn viên đăng ký và định kỳ đánh giá, kiểm điểm thực hiện việc làm theo Bác. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 93.627 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Bình quân hằng năm có 86,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã đưa phong trào thi đua yêu nước thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hoạt động toàn khóa, được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Trong nhiệm kỳ qua, có 7.158 đề tài, sáng kiến được công nhận; 16 công trình, sản phẩm được công nhận gắn biển; trên 2.000 lượt tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 85.870 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 91.206 lượt tập thể, cá nhân đạt "Lao động tiên tiến“, "Chiến sĩ thi đua“ các cấp, có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 267 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả. Trong 5 năm có 144 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 613 lượt tập thể và cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh...

Công đoàn các cấp tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho nữ công nhân viên chức lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quy hoạch, giới thiệu nữ cán bộ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội và tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị, địa phương. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ nữ được đề bạt và tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp đạt bình quân 36%. Hàng năm có trên 70% nữ công nhân viên chức lao động được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các chế độ chính sách đối với lao động nữ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chăm sóc sức khoẻ... được thực hiện đầy đủ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sắp xếp tinh gọn bộ máy được quan tâm thực hiện. Hằng năm, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, đồng thời dành nguồn kinh phí thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Trong nhiệm kỳ, tổ chức 69 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 6.369 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Thực hiện giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu 2.698 đoàn viên công đoàn kết nạp vào Đảng.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 31/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021 và Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành việc sắp xếp lại các ban, giảm từ 5 ban còn 4 ban chuyên đề, giải thể 02 công đoàn ngành và 08 công đoàn giáo dục huyện, thành phố. Hoàn thành các bước xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch cán bộ công chức, tinh giản biên chế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh thành lập được 54 công đoàn cơ sở, đạt 150% kế hoạch; kết nạp 3.371 đoàn viên công đoàn, đạt 134,8%; bình quân 5 năm có 87,95% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, tăng 12,95% so với nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh đề ra.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm - vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn” trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn chủ yếu. Tập trung nguồn lực để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao nhận thức chính trị, tính kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng suất  lao động, hiệu quả công tác của đoàn viên, người lao động. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Các bài mới:
Các bài khác: