25 Tháng Tám 2019 12:26 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và nhiệm vụ trong thời gian tới

Tỉnh Bắc Kạn, hiện nay mới có trên 25.000 lao động, 21.021 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 753 công đoàn cơ sở. Là địa phương có ít đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động, tuy vậy trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được kết quả nổi bật chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Các cấp công đoàn tích cực chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tế hoạt động công đoàn. Đặc biệt là công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân hằng năm có 99,86% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 61,4% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 39,56% doanh nghiệp xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% doanh nghiệp Nhà nước và 66% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chất lượng việc tổ chức các hội nghị và các bản thỏa ước ngày càng được nâng lên.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 07 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh với giá ưu đãi giảm từ 5% đến 20%. Các hoạt động xã hội được các cấp công đoàn quan tâm triển khai, đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn là lực lượng đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ xây dựng các loại quỹ. Trong 5 năm, các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp các ngày lễ, tết với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 38 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm tình thương” cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 796 triệu đồng; triển khai trên 50 lượt dự án vay vốn, tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 900 công nhân viên chức lao động vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập bình quân 1,3 triệu đồng/người/tháng.

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh

Hệ thống tư vấn pháp luật công đoàn tiếp nhận, trả lời thư hỏi, tư vấn cho 4.775 lượt người về pháp luật lao động và Luật Công đoàn, duy trì và khai thác có hiệu quả trên 350 tủ sách pháp luật với trên 30.000 đầu sách tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tra cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật, tự bảo vệ mình trong các mối quan hệ lao động.

Các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 93.627 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ban Chấp Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được đưa vào chương trình hoạt động toàn khóa, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong nhiệm kỳ, có 7.158 đề tài, sáng kiến; 16 công trình, sản phẩm được công nhận gắn biển; trên 2.000 lượt tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 85.870 lượt đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 91.206 lượt tập thể, cá nhân đạt "Lao động tiên tiến“, "Chiến sĩ thi đua“ các cấp, có 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 267 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả; có 144 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 613 lượt tập thể và cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh...

Công đoàn các cấp tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho nữ công nhân viên chức lao động được đào tạo, đề bạt... Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ nữ được đề bạt lãnh đạo, quản lý các cấp đạt bình quân 36%; hàng năm có trên 70% nữ công nhân viên chức lao động được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các chế độ chính sách đối với lao động nữ được thực hiện đầy đủ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời dành nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Kết quả, tổ chức được 69 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 6.369 lượt cán bộ công đoàn các cấp. Giới thiệu 2.698 đoàn viên công đoàn với cấp ủy để bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 31/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh sắp xếp lại các ban, từ 5 ban giảm còn 4 ban chuyên đề, giải thể 02 công đoàn ngành và 08 công đoàn giáo dục huyện, thành phố, hoàn thành các bước xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh đề ra: thành lập 54 công đoàn cơ sở, đạt 150%; kết nạp 3.371 đoàn viên công đoàn, đạt 134,8%; bình quân 5 năm có 87,95% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, tăng 12,95%.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 2023 diễn ra từ ngày 9/5 đến ngày 10/5/2018 và đã thành công tốt đẹp. Đại hội có 191 đại biểu chính thức tham dự; Đại hội bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX gồm 27 đồng chí, bầu ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 7 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh bầu Ban thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Vi Văn Nghĩa tiếp tục giữ chức Chủ tịch, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Bùi Minh Thanh bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đặt ra ba khâu đột phá: xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua Thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đề ra 08 nhiệm vụ giải pháp: tham gia công tác quản lý, chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính công đoàn;  Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động. Tập trung nguồn lực để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước hiện nay.

Hoàng Văn Hồng

Các bài mới:
Các bài khác: