Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 về xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động của tỉnh Bắc Kạn

Bùi Minh Thanh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến quan trọng; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao được quan tâm. Vị trí, vai trò của người lao động được nâng cao và không ngừng được củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh.


Đ/c Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn CTCPTM&PT Nền móng Hồ Bắc

Ngày 28/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước”. Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 11/4/2008 về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết đến cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức lao động. Cụ thể, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 1.159 cuộc tuyên truyền cho 98.023 lượt công nhân viên chức người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đài PT&TH tỉnh, Báo Bắc Kạn đăng tải 120 chuyên mục về “Lao động và Công đoàn”. Phát hành 36.000 bản tin, 700 cuốn “lịch sử phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động công đoàn”, cấp phát 1.400 bộ tài liệu và 17.815 tờ rơi. Vận động công nhân viên chức người lao động tham gia hưởng ứng các cuộc thi do tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với 55.305 bài dự thi...

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, trong 10 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 309 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 14 căn nhà cho các hộ gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ từ nguồn khác xây dựng 59 nhà với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. 620 lượt lao động được vay gần 4,6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vốn “Vì nữ công nhân lao động nghèo”. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện trợ cấp khó khăn đối với công nhân viên chức người lao động có mức lương dưới 3,0 theo quy định; giải quyết chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ đối với giáo viên mầm non; chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ; chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tham gia với các cơ quan chức năng đôn đốc thu nợ BHXH 6 lượt tại 343 đơn vị, doanh nghiệp, sau đốc thu có 161 đơn vị, doanh nghiệp nộp BHXH với tổng số tiền hơn 18,6 tỷ đồng. Trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã đóng góp, ủng hộ hơn 19,2 tỷ đồng; tặng 16.023 suất quà nhân các ngày lễ, tết với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác phát triển đoàn viên, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh kết nạp mới 6.631 đoàn viên, đạt 120,56% kế hoạch; thành lập được 35 công đoàn cơ sở thuộc khu vực ngoài nhà nước, đạt 87,5%; đào tạo cán bộ công đoàn chuyên trách và bồi dưỡng cán bộ công đoàn không chuyên trách đạt 100%. Có 5.456 lượt công đoàn cơ sở thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước đạt vững mạnh, đạt 86,5%; 168 lượt công đoàn cơ sở ngoài nhà nước vững mạnh, đạt 37,33%; 10/10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt, đạt 100%.

Từ năm 2008 đến nay, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn trong tỉnh phát động, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh trong công nhân viên chức lao động. Kết quả, 10 năm qua đã có có 1.875 đề tài sáng kiến; 48 công trình sản phẩm chất lượng cao với tổng trị giá hơn 202,3 tỷ đồng. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng: Có 143 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 32 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 158 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6.927 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp. UBND tỉnh tặng 96 Cờ thi đua xuất sắc; 2.652 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 19 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và cờ chuyên đề, 8 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo; 327 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; 132 Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 34 Cờ thi đua cho tập thể, tặng 1.294 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; 1.140 lượt tập thể lao động xuất sắc, 2.248 lượt công đoàn cơ sở vững mạnh, 53.417 lượt đoàn viên công đoàn xuất sắc...

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và chương trình hành động của tổ chức công đoàn trong tỉnh còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt, một số đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hoạt động của cấp trên đề ra. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên. Một số chỉ tiêu của Nghị quyết 20-NQ/TƯ và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chưa đạt chỉ tiêu, như: tỷ lệ CNLĐ qua đào tạo (thiếu 18%); tỷ lệ đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ, chỉ tiêu phát triển đoàn viên tăng thực tế do Tổng Liên đoàn giao; ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong 10 năm qua, hội nghị người lao động mới đạt bình quân 49,57%/năm; 64,29% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký Thỏa ước lao động tập thể...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục bám sát Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 17/5/2010 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết đối với các đơn vị. Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đối với cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đa dạng hoá các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động. Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp với các ngành chức năng đã ký kết. Chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và công tác bồi dưỡng phát triển đảng đối với công nhân viên chức lao động. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các Đoàn thể. Tiếp tục ký kết các chương trình thỏa thuận hợp tác để đoàn viên công đoàn được hưởng lợi từ các dịch vụ./.

Văn bán mới:
Văn bản khác: