25 Tháng Tám 2019 12:16 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Hiệu quả sử dụng vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

Trong những năm qua, nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm qua kênh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho công nhân viên chức lao động trong tỉnh.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số tiền 1.020 triệu đồng. Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn, thẩm định, cho vay 40 lượt dự án, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 62 lượt lao động. Nhờ được vay vốn tạo việc làm với lãi suất ưu đãi, những hộ gia đình được vay vốn đầu tư vào các dự án đều phát huy hiệu quả mang lại nguồn thu nhập đảm bảo hoàn trả tiền gốc và lãi đúng quy định.


Dự án trồng rừng mỡ

Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn của đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các cấp công đoàn. Trên cơ sở nguồn vốn thu hồi và nhu cầu vay vốn của các đơn vị, để đoàn viên công đoàn được tiếp cận vốn vay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn lựa chọn đối tượng vay vốn, quan tâm đến các hộ gia đình có nguồn lao động, sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp cho các hộ gia đình CNVCLĐ tăng thu nhập, ổn định kinh tế gia đình, yên tâm công tác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài việc duy trì mô hình làm kinh tế để tăng thu nhập, ổn định đời sống hàng ngày, nhiều hộ gia đình đoàn viên công đoàn đã sửa sang lại nhà cửa, mua sắm vật dụng tiện nghi gia đình. Là một trong những CNVCLĐ đang sử dụng nguồn vốn vay, chị Hà Thị Hiền, đoàn viên công đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã thành công với mô hình phát triển kinh tế rừng. Năm 2014, được tạo điều kiện vay vốn, số tiền là 20 triệu đồng, cùng với nguồn vay từ anh em, bạn bè, người thân, chị đã cùng gia đình tu bổ và trồng mới trên 1 ha rừng gỗ keo; qua nghiên cứu tài liệu, tham khảo kinh nghiệm, chị đã thực hiện chăm sóc cây theo định kỳ, phát cỏ, bón phân để cây phát triển tốt, sớm cho thu hoạch. Sau 3 năm chăm sóc, đến nay, rừng cây keo của gia đình chị đã phát triển tốt, phủ xanh cả quả đồi, đường kính mỗi cây từ 15 đến 25cm, dự kiến cho thu hoạch trong thời gian 5 năm tới. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, chăm sóc rừng keo, chị còn cùng với gia đình nấu rượu nuôi lợn, nuôi gà, mở rộng chăn nuôi theo hình thức gia trại. Bình quân mỗi năm gia đình chị xuất chuồng gần 1,5 tấn lợn hơi; 50kg đến 1 tạ gà thịt thương phẩm ra thị trường. Mong muốn của chị Hiền là tiếp tục được hỗ trợ thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô, tạo việc làm cho người thân trong gia đình.

Ngoài ra, mô hình trồng rừng kết hợp với cây ăn quả của anh Nông Văn Toán, đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ cũng là một điển hình trong công tác vay vốn hỗ trợ việc làm; với số vốn tự có của gia đình và số tiền vay dự án 20 triệu đồng, anh đã đầu tư vào trồng rừng keo và kết hợp với trồng cây ăn quả, nuôi cá ngay chính trên khu đất vườn đồi của gia đình. Hiện nay, mô hình đang phát triển ổn định, 1ha cây keo, 500 gốc cam, quýt và 300m2 ao nuôi cá các loại.  Mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 30 đến 40 triệu đồng từ cây ăn quả và thu hoạch cá.

Nhìn chung, qua kiểm tra việc thực hiện sử dụng vốn vay hàng năm, công tác vay vốn giải quyết việc làm luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, tạo việc làm cho những lao động nông nhàn, mang lại hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn vốn cao, góp phần tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ trong tỉnh để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, tạo việc làm tương đối lớn song nguồn vốn thì rất hạn chế, nên mặc dù quy định mức vay hiện nay tối đa không quá 50 triệu đồng/người, nhưng thực tế, các dự án thực hiện, đoàn viên mới chỉ được vay ở mức từ 10-20 triệu, tối đa 35 triệu đồng, vốn vay chỉ tập trung chủ yếu vào dự án chăn nuôi và trồng cây, ít có đoàn viên sử dụng vốn vay vào kinh doanh, dịch vụ nên thời gian vay vốn từ 24-60 tháng.

Để quản lý và phát huy hiệu quả vốn vay, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn, thẩm định và phân bổ nguồn vốn vay hợp lý tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn từ các cấp công đoàn, kiểm tra, theo dõi dự án, đôn đốc dự án, hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao hơn.

Với những thành quả trên cho thấy, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm qua hệ thống Công đoàn đã mang lại ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác xoá đói giảm nghèo mang lại hiệu quả khả quan, tạo thêm việc làm mới cho nhiều người lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao cuộc sống nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Hứa Huân, Ban CTCS

                                                                             

 

Các bài mới:
Các bài khác: