22 Tháng Chín 2019 2:46 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG, BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG

Vi Văn Nghĩa

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo 8 LĐLĐ huyện, thành phố, 2 công đoàn ngành và 731 công đoàn cơ sở với trên 21 nghìn đoàn viên. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn tích cực chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nghiên cứu vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tế hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ"; xây dựng và triển khai Đề ánNâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động”. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã cụ thể hoá bằng các nội dung cụ thể như: đóng góp trên 1000 lượt tham gia ý kiến xây dựng pháp luật đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, luật công đoàn, đốc thu BHXH, BHYT tại 739 đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức bình quân hàng năm đạt 99,86%, Hội nghị người Lao động đạt trên 75%.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” công đoàn trong các doanh nghiệp đã chủ động đàm phán, thương lượng  với người sử dụng lao động để ký kết thỏa ước. Đến nay 100% doanh nghiệp nhà nước và 78 % doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể. Các cấp công đoàn đã cử thành viên tham gia các hội đồng: nâng lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan đơn vị; đề xuất với người sử dụng lao động tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; tham gia vào việc sắp xếp, bố trí sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; chủ động phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc tổ chức khám sức khoẻ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định luật An toàn vệ sinh lao động. Thực hiện Quyết định 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị, Quyết định 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 786 đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” do Tổng Liên đoàn phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 23 đơn vị, doanh nghiệp, có gần 10 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ được giảm từ 01% đến 35% giá trị các sản phẩm hàng hóa dịch vụ, với tổng số tiền trên gần trăm triệu đồng. Các cấp công đoàn luôn kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ ốm đau, hoạn nạn, những gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp các ngày lễ, tết, tháng công nhân với tổng số tiền trị giá trên 15 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 38 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Triển khai 22 dự án vay vốn từ “Quỹ quốc gia về hỗ trợ giải quyết việc làm” cho 128 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng; 29 dự án vay vốn từ “Quỹ vì Nữ CNVCLĐ nghèo” tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng tạo điều kiện cho 213 lượt đoàn viên nữ, CNVCLĐ được vay vốn. Các cấp công đoàn đã tiếp nhận, trả lời thư hỏi, tư vấn kịp thời cho 4.775 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác giải quyết và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong 5 năm qua các cấp đã tiếp 77 lượt người đến khiếu nại, kiến nghị và tiếp nhận 31 đơn khiếu nại, tố cáo (27 khiếu nại, 4 tố cáo), công tác giải quyết luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, đúng thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật…các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Vì trẻ thơ”, “ Đền ơn đáp nghĩa” … với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của tổ chức công đoàn.

 

Đ/c Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Luyến, ĐVCĐ Kinh tế Hạ tầng - Thống kê huyện Na Rì

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ký kết và thực hiện một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), trong thời gian tới, ngoài tổ chức công đoàn Việt Nam sẽ có các tổ chức đại diện người lao động khác, điều này vừa là thời cơ, vừa là thách thức đòi hỏi tổ chức công đoàn Bắc Kạn phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức thức hoạt động, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và các vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn lao động, sản xuất của cán bộ, CNVCLĐ để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống, làm việc của cán bộ, CNVCLĐ để góp phần nâng cao tinh thần giác ngộ giai cấp, ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động, cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ với các  tiêu chí cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân người lao động, đồng thời lựa chọn những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và địa phương.

Thứ ba: Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa công đoàn với chính quyền và các ngành, đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, có giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Thứ tư:Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong thời kỳ mới. Mọi hoạt động của công đoàn phải xuất phát từ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, CNVCLĐ làm mục tiêu hoạt động. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Thứ năm: Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Các bài mới:
Các bài khác: