25 Tháng Tám 2019 11:25 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Cùng với đẩy mạnhcông tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyênngành về an toàn lao động, antoàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ).Qua đó, góp phần giảm tình trạng vi phạm trong lao động sản xuất tại các doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn lao động xảy ra.

 

Kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất Công ty TNHH Trần Toản

Công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật ATVSLĐ, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động được LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm như xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát, thăm nắm tại 26 đơn vị (phối hợpvới UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vậntỉnh ủy kiểm tra, giám sát trực tiếptại 6 doanh nghiệp, giám sát giántiếp tại 14 cơ quan đơn vị, doanhnghiệp, thăm nắm tại 6 cơ quan,đơn vị); tham gia cùng đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra về công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động tại 10 doanh nghiệp. LĐLĐ các huyện, thành phố đã phối hợp với phòng Lao động Thương binh & Xã hội và các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và công tác ATVSLĐ đối với người lao động tại 24 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; tuyên truyền giáo dục người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; thực hiện công tác ATVSLĐ, căng treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi làm việc; thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên, xây dựng nội quy lao động, đặt các biển báo, biển cấm tại công trường làm việc, ngoài ra các doanh nghiệp tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi do được 1.125 lần.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủđộng phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: tuyên truyền pháp luật, chếđộ, chính sách, thăm hỏi đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm tra công tác ATVSLĐ, căng treo băng zôn tuyên truyền. Kết quả LĐLĐ kiểm tra thăm nắm tình hình đời sống việc làm của CNVCLĐ tại 05 doanh nghiệp; các cấp công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độchính sách đối với người lao động tại 11 đơn vị, căng treo 234 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại trụ sởcơ quan, đơn vị, khu vực sản xuất; tổ chức 11 lớp huấn luyệncông tác ATVSLĐ cho 605 người;tuyên truyền tập huấn bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động cho 512 người; tư vấn pháp luật cho người lao động về tiền lương và BHXH khi chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với Đài PT&TH Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn”, ra trangbáo chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5; đăng tải, phát sóng tin, bài có nội dung tuyên truyền về Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, chếđộ chính sách pháp luật đối với người lao động. Thăm hỏi tặng quà cho 28 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng số tiền là 12.400.000 đồng; 10 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho 796 người; may và cấp phát trang phục ngành, trang bịbảo hộ lao động như: quần, áo blu, mũ, khẩu trang cho 1.260 ĐVCĐ (CĐ ngành Y tế).

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn kết hợp việc kiểm tra, giám sát với tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức lao động toàn tỉnh chú trọng các hoạt động nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ; đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp bảo đảm ATVSLĐ” tại các cơ quan, cơ sở lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động đối với người lao động. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động củng cốmạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có nguy cơ cao về TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ.

Tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ còn gặp những khó khăn nhất định:

Đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác ATVSLĐ chủ yếu là kiêm nhiệm, người sửdụng lao động chưa tuân thủnghiêm các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ việc tựkiểm tra ATVSLĐ chưa được duy trì thường xuyên, chưa xây dựng kếhoạch bảo hộ lao động theo từng nội dung; công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động chưa được thực hiện đầy đủ; không quan trắc môi trường lao động; chưa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động... Nhận thức của một sốngười lao động còn hạn chế, chưa tự giác thực hiện các quy định về ATVSLĐ.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung vào một số giải pháp sau:

Chủ động phối hợp với ngành chức năng tăng cườngcác hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộtrong doanh nghiệp.

Nêu cao vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia với người sử dung lao động xây dựng các quy chế, nội quy về ATVSLĐ, đưa các biệnpháp cải thiện điều kiện làmviệc, bảo đảm ATVSLĐ vào quá trình sản xuất; củng cố bộ máy làm công tác ATVSLĐ, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Công đoànphối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch ATVSLĐ và giám sát việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ của cơ quan, doanh nghiệp. Duy trì phát triển phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ”, các hoạt động quần chúng làm ATVSLĐ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

ĐINH NGỌC CƯỜNG

Các bài mới:
Các bài khác: