22 Tháng Chín 2019 3:15 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Công đoàn với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 12 nghìn nữ CNVCLĐ, chiếm gần 50% tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh, đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nữ CNVCLĐ có vai trò quan trọng trong thực hiệm nhiệm vụ chuyên môn, trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Do đó, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ là tạo điều kiện cho giới nữ phát huy được khả năng, sáng tạo, để mỗi người vừa làm tốt công việc xã hội, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nữ công và bình đẳng giới, công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ luôn được đẩy mạnh, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các Ban nữ công trong tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng đến đông đảo nữ cán bộ, CNVCLĐ.... Đồng thời tổ chức các hoạt động sôi nổi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày gia đình Việt Nam 28/6...hoạt động của các câu lạc bộ nữ công tiếp tục duy trì và phát triển.

 

Hội thi cắm hoa kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Khối thi đua Ngân hàng

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động luôn được đẩy mạnh. Tổng kết 5 năm có 01 tập thể được tặng cờ thi đua, 3 tập thể, 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn, 03 cá nhận được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 16 lượt tập thể, 69 lượt cá nhân  được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 05 tập thể, 05 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen...

Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh. Trong giai đoạn vừa qua LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và hoạt động nữ công tại 379 lượt đơn vị, có 7.569 lượt chị được khám sức khoẻ định kỳ và khám phụ khoa…Công tác xã hội từ thiện, nhân đạo cũng được các cấp công đoàn quan tâm bằng những việc làm cụ thể như vận động nữ CNVCLĐ trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhằm động viên chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình chính sách, vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN tỉnh phát động kết quả 2 đợt vận động thu được 619.727.000 đồng; tổ chức thăm hỏi 424 lượt nữ CNVCLĐ, 80 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 212.000.000 đồng, phân bổ 1.000 chiếc cặp phao cứu sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng ngày phải đi học qua vùng sông nước... trao 546.600.000đ, hỗ trợ làm nhà từ quỹ “ Mái ấm công đoàn” và quỹ “ Mái ấm tình thương” cho 29 gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao 80 triệu cho 03 cháu là con cán bộ CNVCLĐ bị tim bẩm sinh (mỗi cháu từ 25-30 triệu đồng); phân bổ nguồn vốn vay từ  quỹ  "Vì nữ CNLĐ nghèo" cho 203 lượt chị được sử dụng vốn vay, với tổng số vốn  là 1.015.000 đồng để phát triển kinh tế, giải quyết những khó khăn trong gia đình...

Nhằm nâng cao năng lực của nữ CNVCLĐ, Ban nữ công công đoàn các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy quan tâm cơ cấu cán bộ nữ có năng lực, trình độ tham gia cấp ủy, lãnh lạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể...Kết quả nữ lãnh lạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể 47/141 đồng chí (tỷ lệ 19,5%); nữ tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020: cấp cơ sở 526 đồng chí, BCH Đảng bộ huyện, thành phố 67 đồng chí (chiếm 21,5%), BCH Đảng bộ tỉnh là 7/50 đồng chí (tỷ lệ 14%), uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 2/15 đồng chí (tỷ lệ 13,3%). Nữ tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 4/6 nữ trúng cử đại biểu Quốc hội (đạt tỷ lệ 67%), 20/50 nữ trúng cử HĐND tỉnh (đạt tỷ lệ 40%), 71/241 nữ  trúng cử HĐND huyện (đạt tỷ lệ 30%); tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành và UBND, HĐND: cấp tỉnh 13,4%; cấp huyện  23,08%;  nữ tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh 9/24 đồng chí (tỷ lệ 37,5%), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 1/6 đồng chí (tỷ lệ 16,6%), nữ tham gia BCH công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 111/251 đồng chí (tỷ lệ 44,2%), nữ tham gia BCH công đoàn cơ sở 1.468/2.519 đồng chí (tỷ lệ 58,27%). Các cấp công đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 1.509 nữ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn được quan tâm thực hiện. Đa phần nữ CNVCLĐ đều có ý thức cầu tiến, nhờ vậy công tác thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã trở thành phong trào tự giác của mỗi nữ CNVCLĐ.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, cùng với cơ chế, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. Chú trọng vai trò đại diện của công đoàn, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ. Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban nữ công các cấp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ, nhất là trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Thanh Thủy

Các bài mới:
Các bài khác: