25 Tháng Tám 2019 12:07 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đồng chí: Vi Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên,

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

Hòa chung trong không khí thi đua của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhớ lại, cách đây 90 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Người đặt nền móng lý luận và tư tưởng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” người chỉ dẫn "Công hội trước là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới".

 Thực hiện lời dạy của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đến năm 1928 các tổ chức Công hội bí mật lần lượt ra đời ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, khu mỏ Quảng Yên... Để thống nhất tổ chức Công hội, ngày 28/7/1929 Đại hội đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất được tổ chức tại số nhà 15, Phố Hàng Nón, Hà Nội; Đại hội đã bầu Ban chấp hành do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - uỷ viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng Sản Đảng làm hội trưởng. Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào.

Cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, cuối năm 1946 Ban Công vận khu I đã cử đồng chí Nguyễn Văn Hướng, đồng chí Trần Đức Việt cùng một số cán bộ đến Bắc Kạn để vận động thành lập tổ chức Công đoàn; đến tháng 4 năm 1947, Bắc Kạn thành lập được một số công đoàn cơ sở, như: Công đoàn thị xã Bắc Kạn, Công đoàn Nhà Bưu điện, Công đoàn Viên chức, Xưởng Quân giới C1, C3, C4, C6… Trên cơ sở đó, tháng 5/1947, Hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Kạn được triệu tập; Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Công đoàn đầu tiên gồm 10 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Văn Hướng được bầu làm Thư ký, đồng chí Trần Đức Việt được bầu làm Phó Thư ký

Ngày 30/4/1965, Ban thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định hợp nhất Ban chấp hành Liên hiệp công đoàn 2 tỉnh thành Liên hiệp công đoàn tỉnh Bắc Thái. Sau một thời gian sát nhập đến ngày 28/12/1996 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra quyết định chia tách thành 2 LĐLĐ tỉnh (Thái Nguyên và Bắc Kạn). Ngay sau khi tái lập, tổ chức Công đoàn tỉnh ta đã tập hợp, giáo dục, động viên CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn ban đầu của một tỉnh mới tái lập bắt tay vào việc xây dựng quê hương Bắc Kạn, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, cùng với chính quyền tạo điều kiện để người lao động có việc làm ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ ngày ra đời đến nay, Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã trải qua 9 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều gắn liền với từng thời kỳ lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Bắc Kạn đã không ngừng lớn mạnh. Chỉ tính riêng thời điểm khi mới tái lập tỉnh (năm 1997), hệ thống công đoàn toàn tỉnh chỉ có LĐLĐ thị xã và 56 công đoàn cơ sở, với hơn 6.000 CNVCLĐ, đến nay đã có 10 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, 744 công đoàn cơ sở với 24.982 CNVCLĐ. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh được nâng lên về nhiều mặt, phần lớn được đào tạo cơ bản về học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ... CNVCLĐ có phẩm chất chính trị vững vàng, luôn tin tưởng, ủng hộ, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; có tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực trong lao động, sản xuất, công tác.  

Với chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ; vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam; liên tục tổ chức phát động, tổng kết kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua liên kết thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; … Các cấp công đoàn giáo dục, bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của CNVCLĐ để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn giải quyết; tham gia xây dựng các chủ trương chính sách pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm và đẩy mạnh, thông qua hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên vay để phát triển kinh tế gia đình, như: quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo", Quỹ Quốc gia về việc làm; vận động CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội... Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh luôn là lực lượng trụ cột trong sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. LĐLĐ tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh  tặng Cờ và nhiều Bằng khen... Nhiều tập thể và cá nhân đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý...

Trước những yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của đoàn viên, người lao động; các cấp công đoàn cần phải bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh (nhiệm kỳ 2018 - 2023) chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, khẳng định là người đại diện thực sự, người bảo vệ tin cậy quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

Thời gian tới, tổ chức Công đoàn cần đẩy mạnh chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, các hoạt động xã hội; thu hút, tập hợp người lao động đến với tổ chức Công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tăng cường vai trò của Công đoàn với việc chủ động và phối hợp thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện, phát huy dân chủ của cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên, CNVCLĐ trong tình hình mới; công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành để đáp ứng các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Các bài mới:
Các bài khác: