22 Tháng Bảy 2019 6:35 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > TRAO ĐỔI - KINH NGHIỆM - ĐỊNH HƯỚNG - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

CÔNG ĐOÀN CẦN QUAN TÂM CHĂM LO NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (CNVCLĐ). 

 

Đ/c Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền ủng hộ nhân dân xã Xuân La huyện Pác Nặm bị thiệt hại do mưa đá xảy vào đêm ngày 14/4/2018


Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 1.200 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, nông lâm nghiệp, dịch vụ với gần 12.000 công nhân lao động (CNLĐ), chiếm khoảng 47% trên tổng số CNVCLĐ. Trong đó có 61 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với gần 4.500 lao động.

Trong thời gian qua, tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) cơ bản được đảm bảo. Việc thực hiện các chế độ chính sách, như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... được quan tâm. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động,… làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của CNLĐ như: việc làm không ổn định, thu nhập thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn,... Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của CNLĐ. Tính đến hết tháng 4 năm 2018 toàn tỉnh có trên 100 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Mặt khác, việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ theo quy định của pháp luật của một số doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, cụ thể như: Chây ỳ, chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; không thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước; không tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ cho CNLĐ; chưa xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương theo đúng quy định; chưa quan tâm cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động và trang cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động. Bên cạnh đó một số công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh chưa chủ động phát huy vai trò trách nhiệm và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật còn xem nhẹ; chưa tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để xây dựng thỏa ước lao động tập thể có nhiểu điều khỏa có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật (Thỏa ước lao động tập thể chủ yếu là sao chép luật); chưa kịp thời thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên về tình hình nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và vi phạm pháp luật lao động của chủ doanh nghiệp để công đoàn cấp trên kịp thời có ý kiến với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Về phía người lao động, nhất là những người mới vào nghề chưa quan tâm đến việc học tập để nâng cao trình độ học vấn tay nghề, cũng như nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình trong các quan hệ lao động; tác phong công nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật lao động, nội quy, quy định còn nhiều hạn chế; chấp nhận để chủ sử dụng lao động không chi trả các chế độ, chính sách, nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đáng lẽ mình được hưởng theo quy định của pháp luật để có việc làm và thu nhập mặc dù tiền lương thấp hơn thực tế hao phí sức lao động;...

Từ những thực trạng trên, xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Công đoàn thực sự phải là cầu nối trên cơ sở tập hợp những ý kiến, kiến nghị, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, cũng như tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, đồng thời giải quyết thỏa đáng những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luật lao động.

Tiếp tục tăng cường, duy trì hiệu quả công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, nhất là vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ trả lương, trả thưởng; việc xây dựng thang bảng lương, định mức lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Công đoàn cơ sở cần chủ động, linh hoạt phối hợp với người sử dụng lao động quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ, quan tâm chăm lo đến đối tượng những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến CNLĐ, trường hợp cần thiết có thể lãnh đạo tổ chức đình công theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của CNLĐ.

Trú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động, nhất là những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách đối với người lao động; tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao ở cơ sở; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp; triển khai tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và phong trào “Học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Các bài mới:
Các bài khác: