22 Tháng Bảy 2019 6:35 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > TIN TỨC - SỰ KIỆN

Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2019 "Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam"

Năm 2019 là năm nước rút có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019), cũng là năm cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ngày 14/2/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ về việc phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”

Nội dung tổ chức các phong trào thi đua gồm: Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ động phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động: Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

 Tổ chức các phong trào thi đua phải thực sự sâu rộng, với nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ nhằm hiện thực hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp:

+ Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực ” gắn với việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh".

+ Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Phong trào thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Các cấp công đoàn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu " Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.

Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyên, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đợt thi đua được chia thành 02 đợt: Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/8/2019: Thi đua lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-3/2/2019); Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Quốc tế lao động (01/5); Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-18/5/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019). Đợt 2: Từ 01/9/2019 đến 31/12/2019: Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt với các hoạt động thiết thực, đa dạng, phong phú chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019), chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.

Với các nội dung phát động thi đua trên, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2019 với nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm lựa chọn một số công trình, phần việc đăng ký chào mừng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chăm lo nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên. Tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phát hiện, bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua để vinh danh ở cấp mình và đề nghị công đoàn cấp trên biểu dương khen thưởng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Bùi Thị Thanh Thủy

Trưởng Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

Các bài khác: