Home > LĐLĐ TỈNH

Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Từ ngày 27-29/8/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát trực tiếp việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 3 đơn vị, doanh nghiệp: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, Công ty TNHH xây dựng khảo sát thiết kế và đo vẽ bản đồ Bắc Kạn.

 

Giám sát tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Qua giám sát cho thấy các đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, như: Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; ký kết hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công đoàn ở hai đơn vị Trung tâm Y tế đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tuy nhiên, một số hợp đồng lao động ở các đơn vị chưa thể hiện đầy đủ, cụ thể nội dung về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng được thang bảng lương, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo đúng Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp đã xây dựng được nội quy lao động nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước về lao động thừa nhận. Chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Tại buổi làm việc các đơn vị đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc như: Việc không công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể trực thuộc trung tâm (dưới 5 lao động) đã ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức; số lượng điều dưỡng trên một Bác sĩ thấp ảnh hưởng đến quá trình điều trị khám chữa bệnh; chưa có chế độ chính sách thu hút nguồn nhân lực cán bộ y tế có chuyên môn, tay nghề cao; việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế chưa kịp thời.

Đoàn giám sát đã có những ý kiến đề nghị đối với các đơn vị, doanh nghiệp cần khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, doanh nghiệp để tổng hợp, đề nghị các cơ quan chức xem xét tạo điều kiện và giải quyết.

Đinh Ngọc Cường-Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

Văn bán mới:
Văn bản khác: