22 Tháng Bảy 2019 7:04 CH Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
Home > LĐLĐ TỈNH

Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 25 đến 27/12/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và chăm sóc sức khỏe người lao động tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung về công tác An toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏa người lao động như: Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức mạng lưới ATVSV, kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và lập hồ sơ vệ sinh lao động, hồ sơ bệnh nghề nghiệp… Đồng thời, kiểm tra thực tế môi trường lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất Cty TNHH Trần Toản

Qua kiểm tra, đa số các doanh nghiệp thực hiện các quy định Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, các chế độ, chính sách đối với người lao động như tổ chức phân công cán bộ làm công tác ATVSLĐ, PCCN, hàng năm xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại đơn vị, lập hồ sơ vệ sinh lao động, thành lập tổ PCCN, lập phương án PCCN, tập huấn an toàn PCCN cho người lao động. Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 9/10 đơn vị thực hiện, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động lập sổ cấp phát theo quy định, Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động doanh nghiệp đã phân công cán bộ làm công tác y tế, có tủ thuốc sơ cấp cứu ban đầu...

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chưa lập hồ sơ vệ sinh môi trường, tủ thuốc và phương tiện cấp cứu ban đầu chưa đầy đủ, chưa quan trắc môi trường lao động theo quy định, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động chưa được thực hiện thường xuyên, một số doanh nghiệp bồi dưỡng cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm chưa đúng quy định. Đoàn đã nhắc nhở, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động theo Luật an toàn vệ sinh lao động, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Thông tư liên tịch số 19/TT- BYT ngày 31/6/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Đinh Ngọc Cường

Các bài mới:
Các bài khác: