22 Tháng Chín 2019 3:12 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > LĐLĐ TỈNH

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, khóa IX

Sáng ngày 05/7/2019, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự hội nghị có đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Na Rì và Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Pác Nặm. Đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo các báo cáo: Kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-LĐLĐ ngày 06/7/2009 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa VII) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-LĐLĐ, ngày 06/7/2009 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động”.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo nêu trên, đồng thời, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn và kết quả phối hợp triển khai thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đồng chí dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019: các LĐLĐ huyện, thành phố phối hợp, lồng ghép tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 với Hội nghị tổng kết năm học của ngành GD-ĐT; quan tâm tham mưu, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên và người lao động; đốc thu kinh phí công đoàn; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn; việc phối hợp thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy; đặc biệt là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành thống nhất và biểu quyết thôi tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX đối với đồng chí Lường Văn Quyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện Pác Nặm do chuyển công tác.

Đỗ Văn Toàn

Các bài mới:
Các bài khác: