22 Tháng Chín 2019 2:41 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > LĐLĐ TỈNH

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, khóa IX

Sáng ngày 15/01/2019, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự hội nghị có đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQ VN tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Cũng tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã công khai quyết toán thu, chi tài chính công đoàn  năm 2017; dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2018 và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản đã thông qua tại Hội nghị tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong hoạt động công đoàn năm 2018, đề ra phướng hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố cũng đã trao đổi một số thuận lợi, khó khăn trong thời gian đầu thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vi Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đồng chí dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019, đặc biệt là các nhiệm vụ đặc thù đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

Đỗ Văn Toàn

Các bài mới:
Các bài khác: