22 Tháng Chín 2019 3:34 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào tỉnh Bắc Kạn sau khi được giải phóng.

Cùng chiến sỹ Vệ quốc quân và dân quân du kích.

Cùng đồng bào toàn tỉnh Bắc Kạn và đồng bào thị xã Bắc Kạn.

Sau hai năm ra sức bám lấy Bắc Kạn, ngày nay quân Pháp đã bị đuổi ra khỏi căn cứ quan trọng ấy.

Sau hai năm dưới gót giầy dã man, tàn nhẫn của quân Pháp, ngày nay Bắc Kạn đã được giải phóng.

Đó là nhờ sức chiến đấu anh dũng của quân đội, nhờ lòng kiên quyết kháng chiến của đồng bào, nhờ đồng bào thị xã đã hăng hái hưởng ứng.

Đó là nhờ quân và dân ta nhất trí trong đánh ra, ngoài đánh vào mà có thắng lợi ấy.

Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái khen ngợi bộ đội và dân quân du kích cùng đồng bào Bắc Kạn. Tôi gửi lời thân ái an ủi đồng bào thị xã Bắc Kạn đã được trở lại trong cánh tay yêu mến của Tổ quốc.

Trong cuộc trường kỳ kháng chiến của ta, lần này là lần đầu tiên một thị xã quan trọng đã được giải phóng. Cuộc thắng lợi này sẽ làm đã cho những thắng lợi khác to lớn, vẻ vang hơn.

Tuy vậy tôi cần nhắc lại, quân và dân ta phải luôn luôn nhớ rằng: Càng thất bại thì giặc Pháp càng liều mạng, càng dã man. Ta càng gần thắng lợi, thì càng phải đề phòng gặp khó khăn nhiều.

Vì vậy, chúng ta tuyệt đối chớ chủ quan, khinh địch, chớ sơ xuất kiêu ngạo.

Trái lại càng thắng lợi, chúng ta càng phải cẩn thận, càng phải đề phòng và chuẩn bị, càng phải cố gắng về mọi mặt, để giải quyết những sự khó khăn mới và để tiến tới thắng lợi hoàn toàn. Để tranh lấy thống nhất và độc lập hoàn toàn và thật sự.

                                                        Chào thân ái và quyết thắng.

                                                                   Tháng 8 năm 1949

                                                                       Hồ Chí Minh

Trích tài liệu: “Bác Hồ trong lòng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”  năm 2003 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn biên soạn.

Các bài mới:
Các bài khác: