22 Tháng Chín 2019 3:27 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các cán bộ Bắc Kạn

Gửi các đồng chí cán bộ tỉnh Bắc Kạn,

Những việc Bác dặn làm như:

- Mua thóc kịp thời: Nếu nay chưa lĩnh được tiền thì phái người chắc chắn đến thẳng Cục chính trị Bộ Tổng tư lệnh, hỏi cục trưởng là đồng chí Thanh mà lấy. Bác đã dặn đồng chí Thanh rồi.

- Đắp đường, sửa đường: Phải tổ chức thế nào cho công việc mau chóng, mỹ mãn mà đỡ hao phí sức người, sức vật. Dùng cách thi đua.

- Gặt hái kịp thời: Phải tổ chức, cổ động, giúp đỡ dân gặt hái cho nhau, chớ để lúa bị ngâm nước, hư hỏng. Thi đua tăng gia sản xuất một cách thiết thực.

- Chén gạo tiết kiệm: Việc này tuy dễ, song cũng phải có kế hoạch chu đáo. Phải tuyên truyền, giải thích, cổ động, thi đua. Phải có kế hoạch: Ai phụ trách thu góp, thu góp thế nào, cất trữ, sử dụng thế nào,.v.v...

- Quán nghỉ cán bộ: Việc này cần làm, để cho cán bộ do công tác xa, khỏi bị bọn đầu cơ bóc lột. Phụ nữ và thanh niên phụ trách làm. Đoàn thể và chính quyền giúp sức và kiểm tra.

- Lề lối làm việc: Mọi việc bất kỳ to nhỏ, phải có kế hoạch, phải bàn bạc kỹ. Phải giải thích cho dân hiểu rõ, sao cho dân vui vẻ thi đua làm. Hết sức tránh bệnh quan liêu, bệnh mệnh lệnh.

- Giản chính tinh cán: Các cơ quan chính quyền và đoàn thể cần phải triệt để giản chính. Đó là tiết kiệm sức người. Song đồng thời phải nâng cao năng suất công tác của mỗi người, mỗi cơ quan, phải lựa chọn cán bộ, dùng cán bộ cho đúng. Thế gọi là tinh cán. Hai việc phải đi đôi với nhau.

- Phải thường báo cáo kết quả những việc trên cho Bác biết. Báo cáo gồm cả khuyết điểm và ưu điểm. Chúc các chú, các cô sức khỏe và công tác tiến bộ.

                                                   Chào thân ái và quyết thắng

                                                 Thượng tuần tháng 11 năm 1950

                                                                   Bác Hồ

Trích tài liệu: “Bác Hồ trong lòng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”  năm 2003 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn biên soạn.

Các bài mới:
Các bài khác: