25 Tháng Tám 2019 11:25 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, người lao động

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, tiến bộ. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

 

Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Trong 5 năm qua, với vai trò là thành viên bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch, hướng dẫn đề ra; thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời ban hành các văn bản, hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức thực hiện Cuộc vận động và học tập các chuyên đề hàng năm tới các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Các cấp công đoàn tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp cụ thể hoá 7 chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác; triển khai học tập quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập, làm theo trong từng năm, từng chuyên đề cụ thể; đưa việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt hàng ngày với những việc làm cụ thể.

Với việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng ngày, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh. Tổ chức các hoạt động học tập làm theo tấm gương, đạo đức của Bác thông qua nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, căng treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đăng ký việc làm theo Bác; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác với 384 công nhân, viên chức, người lao động tham gia và có 62 lượt công nhân, viên chức, người lao động được biểu dương, khen thưởng.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; “Cán bộ ngân hàng giỏi”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.... Trong 05 năm qua có 3.877 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 3.349 lượt công đoàn đạt CĐVM, 119 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương các loại; 143 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2.216 lượt tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh; 7.737 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 5.363 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 1.336 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 74.042 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 07 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 16 công trình với tổng trị giá 546.436 triệu đồng được gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tổ chức Công đoàn.

Qua 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động toàn tỉnh đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, của tỉnh./.

Minh Thu, Ban TG&NC LĐLĐ tỉnh

Các bài mới:
Các bài khác: