22 Tháng Chín 2019 2:52 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỚI VIỆC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nông Thị Nguyệt-Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT

Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động từ năm 2006 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, có tác dụng to lớn đối với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ.

Năm 2014, ngành NN & PTNT tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên, là cơ sở để mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng.

Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với chuyên môn triển khai với rất nhiều hình thức sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực để chuyển tải những nội dung chủ yếu trong cuộc vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn đăng ký cam kết những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng phương hướng thực hiện cam kết, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, chuyên môn công tác để giáo dục, rèn luyện và nghiêm túc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, tại các kỳ sinh hoạt của tổ công đoàn, đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để cùng học tập, nghiên cứu và tự đánh giá mức độ thực hiện các cam kết của tập thể và cá nhân.

 

(Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngành NN&PTNT)

Từ việc triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đã thấm nhuần và phấn đấu thực hiện việc học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Hiểu và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia có chất lượng và hiệu quả Hội diễn văn nghệ quần chúng trong CNVCLĐ toàn ngành với chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”, Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi”, “Cải thiện môi trường làm việc”… các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh không chỉ diễn ra trong các dịp ngày lễ kỷ niệm mà nó đã trở thành nội dung hoạt động hàng ngày, sau giờ làm việc của cán bộ công chức, nhằm rèn luyện sức khỏe và tinh thần như lời Bác đã dạy: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”..

Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn luôn tích cực, tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, không quản ngại khó khăn, mưa bão, đến cơ sở để hướng dẫn bà con nông dân canh tác, phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông - Xuân đạt 85.731 tấn, đạt 102% KH, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phong trào học tập, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cũng ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2014, toàn ngành có 11 đồng chí được theo học lý luận chính trị trình độ cao cấp, 11 đồng chí được theo học lý luận chính trị trình độ trung cấp, 07 người được cử đi bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2, 05 người được đào tạo QLNN chương trình chuyên viên, 04 người được đào tạo QLNN.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong năm các cấp công đoàn trong ngành đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 26 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá từ 200.000 đến 500.000 đồng; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn là con thương binh, gia đình Liệt sĩ nhân dịp 27/7; đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành tham gia ủng hộ Quỹ hỗ trợ CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn…với số tiền 11.285.000đ đồng thời tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Quỹ khuyến học…

Nhằm tạo động lực thúc đẩy các cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ký giao ước thi đua, phối hợp triển khai đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2015, gắn nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và Công đoàn cơ sở với nhiệm vụ của cán bộ công chức, cơ quan, đơn vị với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong tu dưỡng, rèn luyện và sự phấn đấu nỗ lực của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành, các cấp công đoàn đã giới thiệu được 18 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Nông nghiệp và PTNT đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, góp phần đấu chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành.


Các bài mới:
Các bài khác: