22 Tháng Chín 2019 2:39 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > Giới thiệu

ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2018-2023


Đồng chí: Hoàng Thị Chinh
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 17/5/1974
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn

Đồng chí: Tiêu Văn Định
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tnh
Sinh ngày: 12/11/1962
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cử nhân
Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

Đồng chí: Hứa Thị Huân
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 19/5/1977
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Trung cấp
Quê quán: Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn

Đồng chí: Lê Thị Thủy
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sinh năm: 16/10/1978
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Giao thông-Vận tải Hà Nội
Chính trị: Trung cấp
Quê quán: Thiệu Sơn, Thanh Hoá

Đồng chí: Lê Thị Kim Vĩnh
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra & Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh
Sinh năm: 02/5/1970
Dân tộc: Cao Lan
Chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Kim Xuyên, Sơn Dương, Tuyên QuangCác bài mới:
Các bài khác: