25 Tháng Tám 2019 12:29 CH Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > Giới thiệu

ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2018-2023


Đồng chí: Hoàng Thị Chinh
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 17/5/1974
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn

Đồng chí: Tiêu Văn Định
Chức vụ:
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tnh
Sinh ngày: 12/11/1962
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cử nhân
Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

Đồng chí: Hứa Thị Huân
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 19/5/1977
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Trung cấp
Quê quán: Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn

Đồng chí: Lê Thị Thủy
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Sinh năm: 16/10/1978
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Giao thông-Vận tải Hà Nội
Chính trị: Trung cấp
Quê quán: Thiệu Sơn, Thanh Hoá

Đồng chí: Lê Thị Kim Vĩnh
Chức vụ:
Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra & Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh
Sinh năm: 02/5/1970
Dân tộc: Cao Lan
Chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Kim Xuyên, Sơn Dương, Tuyên QuangCác bài mới:
Các bài khác: