25 Tháng Tám 2019 11:43 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > Giới thiệu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ

LĐLĐ THÀNH PHỐ

Chủ tịch: Vũ Thị Kim Quỳnh

Địa Chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3871 768

DĐ: 0975969808

LĐLĐ HUYỆN NGÂN SƠN

Chủ tịch: Đồng Phúc Nghiên

Địa Chỉ: Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3874 231

DĐ: 0976090002

LĐLĐ HUYỆN NA RÌ

Chủ tịch: Lý Văn Sình

Địa Chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3884 309

DĐ: 0912190791

LĐLĐ HUYỆN CHỢ MỚI

Chủ tịch: Lê Thị Hương Giang

Địa Chỉ: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3864 186

DĐ: 0987735836

LĐLĐ HUYỆN CHỢ ĐỒN

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Liêm

Địa Chỉ: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3882 327

DĐ: 0943013111

LĐLĐ HUYỆN BẠCH THÔNG

Chủ tịch: Hà Thị Hiệp

Địa Chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3850 078

DĐ: 0977526284

LĐLĐ HUYỆN BA BỂ

Chủ tịch: Lý Thị Thịnh

Địa Chỉ: Pù Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3876 283

DĐ: 0915494469

LĐLĐ HUYỆN PÁC NẶM

Chủ tịch: Lường Văn Quyến

Địa Chỉ: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3893 225

DĐ: 0912 893 321

 

Các bài mới:
Các bài khác: