Home > Giới thiệu

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN

ĐỊA CHỈ: SỐ 8-ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-TP BẮC KẠN-TỈNH BẮC KẠN

ĐIỆN THOẠI: 0209 3870 141; FAX 0209 3870 141

EMAIL: CONGDOANBK@GMAIL.COM

WEBSITE: CONGDOANBACKAN.ORG.VN

 

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

THƯỜNG TRỰC

Vi Văn Nghĩa

Chủ tịch

CQ: 02093870142

DĐ: 0988124025

Đinh Quang Chúc

Phó Chủ tịch

CQ: 02093872465

DĐ: 0912819415

Bùi Minh Thanh

Phó Chủ tịch

CQ: 02093870139

DĐ: 0944331222

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0209 3870 141;  0209 3873 075

Nguyễn Thị Loan

Chánh Văn phòng

0943181270

Đõ Văn Toàn

Phó Chánh Văn phòng

0911000969

BAN CÔNG TÁC CƠ SỞ

Điện thoại: 0209 3872486; 0209 3872455; 0209 3875 281

Bùi Thị Thanh Thủy

Trưởng ban

0946511757

Vũ Hồng Khanh

Phó Trưởng ban

0888021966

Hoàng Văn Hồng

Phó Trưởng ban

0948941777

BAN TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0209 3872 457

Cù Ngọc Thiện

Trưởng Ban

0979878086

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

Điện thoại: 0209 3872485; 0209 3872 494

Hoàng Thị Chinh

Trưởng Ban

0912500461

Tiêu Văn Định

Hà Thị Mến

Phó Trưởng ban

Phó Trưởng ban

0978096437

0826054895

VĂN PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điện thoại: 0209 3878 998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản khác: