25 Tháng Tám 2019 11:44 SA Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)!
Home > Giới thiệu

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2018-2023

Đồng chí: Vi Văn Nghĩa
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Sinh ngày: 16/7/1975
Dân tộc: Nùng
Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng SơnĐồng chí: Đinh Quang Chúc
Chức vụ:
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Sinh ngày: 28/10/1969;
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hành chính.
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn

Đồng chí: Bùi Minh Thanh
Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Sinh ngày: 07/4/1974; Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình

Đồng chí: Hoàng Thị Chinh
Chức vụ:
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 17/5/1974;
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
Đồng chí: Cù Ngọc Thiện
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Sinh ngày: 16/9/1973
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

Đồng chí: Bùi Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 08/4/1976
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Công đoàn
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Đồng chí: Nguyễn Thị Loan
Chức vụ:Ủy viên Ban Thường vụ,  Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
Sinh ngày: 30/9/1976
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên
Đồng chí: Phan Ngọc Tuệ
Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục & Đào tạo
Sinh ngày: 26/10/1975
Dân tộc: Tày
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Đồng chí: Vũ Thị Kim Quỳnh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn
Sinh ngày: 08/11/1980
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chính trị: Cao cấp
Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
Các bài mới:
Các bài khác: