Home > Giới thiệu

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX NHIỆM KỲ 2018-2023

Đồng chí: Vi Văn Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 16/7/1975; Dân tộc: Nùng

Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Thụy Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn

 

Đồng chí: Đinh Quang Chúc

Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 28/10/1969; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hành chính.

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Bùi Minh Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 07/4/1974; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình

 

Đồng chí: Hoàng Thị Chinh

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 17/5/1974; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Công đoàn

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 30/9/1976; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

Chính trị: Cao cấp

 

Đồng chí: Cù Ngọc Thiện

Chức vụ: Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 16/9/1973; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

 

Đồng chí: Bùi Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Trưởng ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 08/4/1976; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Công đoàn

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Đồng chí: Phan Ngọc Tuệ

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục & Đào tạo Bắc Kạn

Sinh ngày: 26/10/1975; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Đông Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Vũ Thị Kim Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

Sinh ngày: 08/11/1980; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình

 

Đồng chí: Vũ Hồng Khanh

Chức vụ: Phó Trưởng ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 21/8/1966; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Công đoàn

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định

 

Đồng chí: Hà Thị Mến

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 09/4/1980; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Đỗ Văn Toàn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Sinh ngày: 01/3/1981; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Chung

Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bạch Thông

Sinh ngày: 06/11/1978; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình

 

Đồng chí: Lê Thị Hương Giang

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới

Sinh ngày: 16/4/1974; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên

 

Đồng chí: Đồng Phúc Nghiên

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngân Sơn

Sinh ngày: 23/11/1961; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

Chính trị: Cử nhân

Quê quán: Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Liêm

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Đồn

Sinh ngày: 07/3/1980; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Đồng chí: Lường Văn Quyến

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Pác Nặm

Sinh ngày: 29/11/1981; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Cổ Linh, Pác Nặm, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Lý Thị Thịnh

Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Bể

Sinh ngày: 22/12/1971; Dân tộc: Dao

Chuyên môn: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Triệu Minh Duyên

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Bắc Kạn

Sinh ngày: 19/8/1975; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Nông Thượng, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Cương

Chức vụ: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động TB&XH

Sinh ngày: 04/11/1970; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

 

Đồng chí: Nguyễn Quốc Doanh

Chức vụ: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh

Sinh ngày: 30/01/1967; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Công đoàn

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

 

Đồng chí: Vũ Việt Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 17/02/1963; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Vi Thị Thúy

Chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Sinh ngày: 08/02/1974; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn

 

Đồng chí: Bùi Mạnh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn

Sinh ngày: 07/10/1977; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học KHXHNV Hà Nội

Chính trị: Trung cấp

Quê quán: Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hồng Hà

Sinh ngày: 06/4/1966; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Chính trị: Sơ cấp

Quê quán: Phạm Kha, Thanh Miện, Hải Dương

 

Đồng chí: Vũ Gia Hạnh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Sinh ngày: 12/10/1978; Dân tộc: Tày

Chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội

Chính trị: Sơ cấp

Quê quán: Phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

 

Đồng chí: Vũ Hồng Thái

Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán - TT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước VN, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Sinh ngày: 11/11/1972; Dân tộc: Kinh

Chuyên môn: Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh

Chính trị: Cao cấp

Quê quán: Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên


Văn bán mới:
Văn bản khác: