22 Tháng Chín 2019 3:17 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Na Rì kiểm tra công đoàn cơ sở

Ngày 10/4/2019, LĐLĐ huyện thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính công đoàn tại  03 công đoàn cơ sở (Công đoàn xã Văn Học, CĐ Trường Mầm non Văn Học; CĐ Trường TH&THCS Văn Học).


 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Công đoàn Trường TH&THCS Văn Học

Qua kiểm tra thực tế các CĐCS đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh. Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, các đơn vị đã xây dựng các quy chế hoạt động theo nhiệm kỳ 2018-2023 như: quy chế làm việc của BCH, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, quy chế quản lý tài chính công đoàn; BCH, Công đoàn, Ban nữ công tổ chức họp, sinh hoạt theo quy định; nội dung các cuộc họp, sinh hoạt được ghi chép đầy đủ; sổ công văn đi, đến, sổ theo dõi thi đua khen thưởng chung công đoàn và chuyên môn được cập nhật đầy đủ trên sổ theo dõi; xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác công đoàn, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của ngành; sổ sách thu, chi tài chính, báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ thanh toán được thực hiện theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Việc xây dựng, ban hành kế hoạch công tác nữ công, biên bản tự kiểm tra, sổ biên bản sinh hoạt công đoàn còn sơ sài…

Hoàng Hương

Các bài mới:
Các bài khác: