19 Tháng Sáu 2019 10:56 CH Công nhân, viên chức, lao động tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2019

Ngày 27/3/2019, Công đoàn KBNN Bắc Kạn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2019 để kiểm điểm, đánh giá những nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức năm 2018 đã đề ra; xây dựng và bàn biện pháp thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác và phong trào thi đua năm 2019.

 

Đ/c Tạ Quốc Bảo, Bí thư chi bộ, Giám đốc KBNN Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Quốc Bảo, Bí thư chi bộ – Giám đốc KBNN Bắc Kạn, các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH công đoàn KBNN Bắc Kạn cùng 80 đại biểu đại diện cho 139 cán bộ, công chức thuộc hệ thống KBNN Bắc Kạn.

Trong năm 2018 Cơ quan KBNN Bắc Kạn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức đã đề ra. Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như: Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, các quy định về văn hoá công sở, văn hóa nghề kho bạc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn. Qua kết quả các phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018: 100% cán bộ, công chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 118 cá nhân được công nhận danh hiệu LĐTT; 18 cá nhân được công nhận danh hiệu CSTĐCS; nhiều tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Hội nghị đã thông báo công khai công tác cán bộ; công tác tài chính nội bộ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và một số định mức chi nội bộ thay đổi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của KBNN và được nghe các ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức liên quan đến các hoạt động của đơn vị, đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, lãnh đạo đơn vị đã trả lời những kiến nghị của cán bộ, công chức và thống nhất một số định mức chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam; 29 năm ngày thành lập ngành KBNN và 74 năm ngày truyền thống ngành KBNN với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019. 

Bài và ảnh: Đỗ Thị Hường

Các bài mới:
Các bài khác: