Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Đại hội Công đoàn Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 30/8/2019, Công đoàn Quỹ Phát triển đất rừng và Bảo vệ môi trường tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Mông Quốc Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường.

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Lãnh đạo Quỹ Phát triển đất rừng và Bảo vệ môi trường     chụp ảnh cùng Ban Chấp hành CĐCS khóa mới

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức lao động; phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia và mang lại hiệu quả hiết thực...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Quang Chúc và đồng chí Mông Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, những thành tích mà Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm 2019 - 2024 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệu vụ đơn vị đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đinh Thị Huế tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hà Thị Mến - Ban Tổ chức, Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

Văn bán mới:
Văn bản khác: