22 Tháng Chín 2019 2:52 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Lễ phát động Đẩy mạnh triển khai thực hiện Văn hóa an toàn lao động năm 2019

Mới đây, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động Đẩy mạnh triển khai thực hiện Văn hóa an toàn lao động năm 2019 tại Điện lực Thành phố. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Mạnh -  Phó Giám đốc Công ty, ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty, các thành viên Ban chỉ đạo Văn hóa an toàn lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Điện lực Thành phố.

 

Công nhân Điện lực Thành phố thể hiện quyết tâm cao đẩy mạnh thực hiện Văn hóa an toàn

Lễ phát động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về đẩy mạnh xây dựng an toàn lao động sản xuất của mỗi cá nhân, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định về ATLĐ và đẩy mạnh công tác huấn luyện ATLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Mạnh – Phó Giám đốc Công ty cho biết: Xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, Công ty Điện lực Bắc Kạn luôn chú trọng triển khai đồng bộ, xây dựng VHATLĐ, nhằm tạo ra thói quen về an toàn, thói quen ứng xử có văn hoá, chấp hành tự giác các quy định ATVSLĐ của CBCNV, người lao động trong đơn vị. Năm 2019, với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động – trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động”, Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp gồm: Giải pháp trong công tác quản lý ATVSLĐ, giải pháp trong công tác huấn luyện và giải pháp trong công tác tuyên truyền. Cụ thể, đơn vị đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát tại hiện trường, đối với các bộ phận sản xuất đồng thời xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm; trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị an toàn, bảo hộ cho người lao động; thực hiện tốt công tác huấn luyện định kỳ quy trình, quy phạm về ATVSLĐ theo quy định của Nhà nước và của ngành Điện; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBCNV các biện pháp an toàn cho từng công việc cụ thể theo hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, luôn thực hiện hỏi - trả lời các câu hỏi về nhận diện mối nguy, mức độ nguy hiểm khi xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tai nạn do các mối nguy gây ra trước khi tiến hành công việc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Giám đốc Công ty và 100% CBCNV Điện lực thành phố đã đọc lời thề Văn hóa an toàn lao động thể hiện quyết tâm cao của toàn Công ty trong việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác này. Tin tưởng rằng, với ý chí, quyết tâm và các giải pháp đã đặt ra; Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, gặt hái nhiều kết quả cao trong công tác ATLĐ, làm nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 này.

Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen ghi nhận việc thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ tại đơn vị. Gần đây nhất, năm 2018 Công ty là một trong 15 đơn vị được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2018.

Phương Huệ - Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các bài mới:
Các bài khác: