19 Tháng Sáu 2019 11:02 CH Công nhân, viên chức, lao động tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Công đoàn ngành Y tế kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở năm 2018

Trong các ngày từ 12- 24/12/2018, Công đoàn ngành Y tế đã tiến hành kiểm tra chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2018 tại 09 CĐCS trực thuộc gồm: Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, Trung tâm Y tế huyện Na Rì, Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

Kiểm tra tại CĐCS Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn

Qua kiểm tra cho thấy hoạt động công đoàn đã đi vào nề nếp, các đơn vị đã triển khai, thực hiện có hiệu quả và phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở trú trọng, quan tâm. Các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn được triển khai đa dạng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của các đơn vị thu hút nhiều đoàn viên tham gia. các đơn vị đã chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ của Công đoàn, xây dựng đầy đủ Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra, Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, quy chế chi tiêu tài chính công đoàn.

Tại các buổi làm việc đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại để các công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở. Kết quả chấm điểm 9/9 đơn vị đạt CĐCS vững mạnh.

Minh Duyên

Các bài mới:
Các bài khác: