22 Tháng Chín 2019 3:14 CH Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
Home > CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và phát triển nền móng Hồ Bắc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 20/4/2019, Công đoàn công ty phối hợp với lãnh đạo Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019 với sự có mặt của 135 đại biểu đại diện cho Ban lãnh đạo, Công đoàn và người lao động của Công ty.

 

Toàn cảnh hội nghị

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm 2018 vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho người lao động, thu nhập của người lao động ngày một nâng cao góp phần cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với công việc được giao.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành công đoàn cùng Ban lãnh đạo Công ty ký giao ước thi đua, phát động thi đua năm 2019. Lãnh đạo công ty, Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể công nhân lao động biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể và Nghị quyết Hội nghị. Sự đồng lòng, nhất trí cao của tất cả các đại biểu đã góp phần cho thành công của Hội nghị Người lao động, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty trong năm 2019.

                                                             Hương Giang - LĐLĐ huyện Chợ Mới

Các bài mới:
Các bài khác: